Postpunt

Overige service

Uw postkantoor voor het verzenden en ontvangen van uw pakketten en aangetekende brieven, aankoop van postzegels en vele andere diensten!
Verstuur uw post of ontvang een pakket, koop postzegels, verstuur of haal uw aangetekende zendingen op, betaal uw rekeningen, al deze handelingen zijn nu beschikbaar in uw postkantoor in uw Press Shop in L'esplanade.
Open van maandag tot zaterdag van 10u tot 20u en vrijdag tot 21u.

Vind uw postkantoor in de Press Shop op L'esplanade op het lagere niveau van het winkelcentrum.
WINKELS DIE DEZE DIENSTEN AANBIEDEN